portalklinika.ru

Каким транспортом доехать ессентуки до клиники 3 зКаким транспортом доехать ессентуки до клиники 3 з

Вчера в городе-курорте Ессентуки открылся филиал известной офтальмологической клиники Три З. Здесь все желающие могут пройти не только полноценное обследование, но и высококачественное лечение, включая оперативное, с соблюдением всех современных норм здравоохранения.

Филиал клиники находится на улице Кисловодская, 90. Здесь находится диагностический и операционный блоки, оборудованные высокотехнологическим оборудованием, позволяющим проводить лечение в амбулаторных условиях, заболеваний глаукомы, катаракты и многих других заболеваний глаз, включая сложные операции.

Сама клиника осуществляет успешную практику в течение восьми лет. Филиалы клиники располагаются по всему Северо-Кавказскому округу. Прием всех желающих проводится по предварительной записи, поэтому очередей как таковых здесь не наблюдается, не смотря на большой поток людей.

Очереди здесь образовались только в первый день работы центра, когда люди записывались на прием задолго до его открытия. Сам ессентукский филиал сделан по аналогии с краснодарским центром и обладает очень широкими возможностями в своей сфере деятельности. Имеется здесь и детское отделение, где осуществляется прием младенцев от 1 месяца.

Более подробную информацию о центре можно получить на официальном сайте офтальмологической клиники Три З или по телефону (879 34) 42-4-72.

Консультация менеджера по выбору санатория: Кисловодск, Ессентуки (87937) 2-72-72, Пятигорск, Железноводск (87932) 3-20-36. Звоните! Всего запрошено консультаций - 2786229

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

2. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити:

2.1. У встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В.

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

І. Загальні положення

1.1. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються в таких значеннях:

надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та багажу залізничним транспортом - діяльність суб'єктів господарювання, які беруть участь у наданні послуг шляхом виконання окремих операцій, робіт, процесів, що пов'язані з перевезенням пасажирів, та/або небезпечних вантажів, та/або багажу залізничним транспортом

послуга з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та багажу залізничним транспортом - продукт діяльності виконавця, спрямований на задоволення потреб споживача.

1.2. Ці Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності щодо надання послуг суб'єктами господарювання з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом.

1.3. Ці Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом.

1.4. Органом ліцензування у сфері господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті.

1.5. Форми заяв для отримання ліцензії (дубліката, копії) або її переоформлення та опису документів, що додаються до заяви, наведено у додатках 1-6 до цих Ліцензійних умов. Дата надходження документів фіксується в журналі обліку заяв та видачі ліцензій (додаток 7).

1.6. Суб'єкт господарювання при здійсненні господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом повинен забезпечити виконання кваліфікаційних, організаційних, технологічних та інших вимог, установлених цими Ліцензійними умовами.

ІІ. Кваліфікаційні вимоги

2.1. Персонал суб'єкта господарювання повинен мати відповідну кваліфікацію, а саме:

керівник - освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)" або спеціаліста за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)" і стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років

заступник керівника та середній керівний склад - освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)" і стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років

нижчий керівний склад - освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)"

виробничий персонал - освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за спеціальністю "Транспортні технології (за видами транспорту)" або професійно-технічну освіту за спеціальністю, яка відповідає його спеціалізації при виконанні обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом.

2.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

для персоналу суб'єкта господарювання - періодичне підвищення кваліфікації для своїх працівників безпосередньо в роботодавця або в навчальних закладах, які проводять навчання в галузі залізничного транспорту, не рідше одного разу на п’ять років

для персоналу суб'єкта господарювання, який надає послуги з перевезення небезпечних вантажів, - спеціальне навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1285 "Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів"

для персоналу суб'єкта господарювання - підтвердження знань з питань охорони праці та протипожежної безпеки, а також нормативних документів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи.

ІІІ. Організаційні вимоги

3.1. Суб'єкт господарювання у своїй структурі повинен мати:

підрозділ або персонал, відповідальний за забезпечення якості та безпеку надання послуг

підрозділ або персонал, що забезпечує надання послуг з перевезення небезпечних вантажів (у разі надання послуг з перевезення небезпечних вантажів).

3.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний:

виконувати свої поточні і можливі фінансові зобов'язання перед споживачами послуг

забезпечити фізичний захист, охорону, безпеку і зберігання небезпечного вантажу

забезпечити формування та просування своїх поїздів згідно з установленим напрямком вагонопотоків, планом формування поїздів

забезпечити в установленому законодавством порядку страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків під час надання послуг з перевезення небезпечних вантажів.

3.3. Суб'єкту господарювання необхідно мати сертифікат відповідності, виданий органом із сертифікації згідно з Положенням про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України. затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 01 червня 1998 року № 207, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 серпня 1998 року за № 525/2965, який свідчить про можливість надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом відповідно до регламентних технічних умов.

IV. Технологічні вимоги

4.1. Суб'єкт господарювання повинен мати:

1) нормативні документи, згідно з якими надаються послуги, що пов'язані з перевезенням пасажирів і небезпечних вантажів залізничним транспортом вимоги до побудови, оформлення, погодження та прийняття, визначені у:

ДСТУ 1.2-2003. Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.3-2004. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов

ДСТУ 1.5-2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ)

ДСТУ 1.6:2004. Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів

ДСТУ 1.7-2001. Державна система стандартизації. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ)

ДСТУ 1.11:2004. Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів

2) опис послуги, її обсягу, можливості та строків її надання

3) зазначену майбутню вартість

4) інструкції з експлуатації, які оформлені та затверджені в порядку, визначеному чинним законодавством, на засоби залізничного транспорту й інші супутні механізми та обладнання, за допомогою яких надаються послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

5) механізм виявлення відповідальних за порушення регламентних технічних умов надання послуг в разі виявлення невідповідності встановленим вимогам до них, надходження претензій від споживачів і притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за недостатню якість наданої послуги.

4.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний:

оформляти проїзні та перевізні документи в порядку, визначеному чинним законодавством

забезпечити ефективний контроль за технологічною обробкою поїздів (вагонів) на станціях формування, призначення і проміжних станціях.

5.1. Суб'єкт господарювання повинен мати:

ремонтні потужності (власні або орендовані) для виконання ремонту і (або) технічного обслуговування засобів залізничного транспорту

сертифіковані засоби залізничного транспорту (власні або орендовані), за допомогою яких суб'єкт господарювання надає послуги

комп'ютерну систему, зв'язану з відповідною комп'ютерною системою обчислювальних центрів залізниць.

5.2. Суб'єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, повинен укласти договір страхування про відшкодування збитків, пов'язаних з нещасними випадками під час надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом.

5.3. Суб'єкт господарювання повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави ІІІ Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником).

5.4. Під час здійснення господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією суб'єкт господарювання повинен дотримуватись таких особливих вимог:

надавати послуги, пов'язані з перевезенням пасажирів і небезпечних вантажів залізничним транспортом, без порушення вимог, що регламентують цю діяльність відповідно до чинного законодавства, зокрема: Статуту залізниць України. затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 457, Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом. затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 року № 252, Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом. затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 193, Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 грудня 2006 року № 1196, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2007 року за № 310/13577, Правил перевезення вантажів. затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 861/5082, Правил реєстрації та експлуатації власних вантажних вагонів. затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 28 вересня 2004 року № 856, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2004 року за № 1316/9915

забезпечувати виконання договірних зобов'язань перед споживачем послуг, який уклав з ним договір про надання послуг з перевезення пасажирів та/або небезпечних вантажів та/або багажу залізничним транспортом, у тому числі у разі анулювання ліцензії

забезпечувати конфіденційність інформації, яка пов'язана з обслуговуванням споживачів послуг, та супутньої інформації про них і не використовувати інформацію без дозволу цих споживачів послуг.

5.5. Під час надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом є неприпустимим:

здійснення господарської діяльності на ринку послуг, пов'язаних з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, без ліцензії та сертифіката відповідності

надання послуг, пов'язаних з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та багажу залізничним транспортом, з порушенням вимог, передбачених у пункті 5.4 цього розділу

використовувати несертифіковану комп'ютерну техніку та програмне забезпечення.

Директор Департаменту безпеки

Санаторно-курортный комплекс Русь (СКК Русь) - роскошный центр лечения и отдыха, открытый в 2013 году в парковой зоне курорта Ессентуки. СКК Русь-это единственное в России лечебно-оздоровительное учреждение со спектром и уровнем услуг, доступных лишь на нескольких западных бальнеологических курортах. На территории размером 6,4 Га размещаются два современных 9-этажных жилых корпуса на 418 номеров, которые соединены теплыми переходами с медицинским и конгрессно-ресторанным корпусом, бассейном, ЛОР-клиникой и Центром Активного Долголетия ЭльМонт.

Количество номеров: 418 номеров

Типы номеров: 284 - Стандарт 15 - Студия 102 - Люкс семейный 3 - Люкс восточный 6 - Люкс 6- Сьют 2 - Президентские апартаменты.

Описание номеров: - Оборудованная ванная комната - Мебель в современном стиле - Видовые панорамные окна - Индивидуальная система кондиционирования воздуха - Плоскоэкранный телевизор - Wi-Fi доступ в интернет - Телефон - Комната с повышенной степенью безопасности (электронный замок с ключ-картой, сейф) - Туалетная косметика - Тапочки, халат - Мини-холодильник - Во всех номерах предусмотрена возможность установки детской кроватки.

- Банкомат: РУССТРОЙБАНК, Сбербанк РФ.

-Терминал по приему оплат

-Конгрессные возможности ( 2 конференц зала на 230 и 80 мест).

-Услуги на стойке регистрации.

-Бесплатный Wi-fi нга всей территории.

-Консьерж услуги (такси, трансфер, экскурсии)

-Аренда и прокат автомобиля.

-Прокат: спортивного, детского, бытового инвентаря.

-Развлекательные программы, живая музыка

-Детская игровая комната, детская анимация, открытая детская игровая площадка, услуги профессионального аниматора.

Типы питания: Правильное питание один из трех китов, на которых стоит система оздоровления в ССК Русь. Каждому клиенту будет предписана персональная диета в соответствии с его санаторной программой и состоянием здоровья.

Рестораны, бары: В санатории 4 зала диетического питания: -Скандинавия - зал шведского стола - Лобби-бар Синатра - Vip - зал Сан-Сити - Ресторан Dolce Vita.

Источники:
www.4kurorta.info, zakon.rada.gov.ua, www.tophotels.ru

Следующие больницы:16 июля 2019 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения