portalklinika.ru

Название лучшей государственной глазной клиникиԱկնաբուժական կլինիկա

Название лучшей государственной глазной клиники

Ղեկավար` Արմեն Աբրահամի Շաքարյան, բ.գ.դ. պրոֆեսոր։

Կլինիկան Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի մանկական ակնաբուժության ամբիոնի ուսումնական բազան է:

«Հերացի» հիվանդանոցային համալիրի կազմում ակնաբուժական կլինիկան առաջին մասնագիտացված ակնաբուժական հաստատությունն է Հայաստանում:

Այն կառուցվել է 1928-1929 թթ.-ին` սփյուռքահայ հայտնի գործիչ և բարերար Պողոս Նուբարյանի (Պողոս Նուբար Փաշա) միջոցներով և կրում է «Մարի Նուբար ակնաբուժական կլինիկա» անունը` ի պատիվ Նուբար Փաշայի կնոջ` Մարի Պողոսյանի:

Կլինիկայում 1925-ից սկսել է գործել Երևանի պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի ակնաբանության ամբիոնը` պրոֆեսոր Յ. Կանայանի ղեկավարությամբ. Հետագայում ամբիոնի և կլինիկայի ղեկավարներ են դարձել պրոֆեսորներ Բ.Մելիք-Մուսյանը, Ե.Մեսրոպյանը, Ս. Մալայանը:

Название лучшей государственной глазной клиникиԱկնաբուժության կլինիկայում են մասնագիտացել Հայաստանում ակնաբուժության զարգացման գործում մեծ ներդրում ունեցած առաջատար մասնագետներ Ե. Բլավատսկայան, Տ. Հովսեփյանը, Մ. Գզգզյանը, Ի. Միրզա-Ավագյանը, Ա. Մալայանը, Ս. Մուրադյանը, ուրիշներ:

1988 թ.-ից պրոֆեսոր Արմեն Շաքարյանի ղեկավարությամբ ակնաբուժության կլինիկան մասնագիտացել է երեխաների տեսողության պահպանման ուղղությամբ:

1988-2010 թթ.-ին այն եղել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մանկական ակնաբուժության գիտա-հետազոտական լաբորատորիայի, այնուհետև 2011-ից` նոր կազմավորված մանկական ակնաբուժության ամբիոնի բազան:

Այստեղ գործում են ժամանակակից վիրասրահ, վիրակապարան, ինչպես նաև` ֆունկցիոնալ ախտորոշման, բարդ եղանակներով տեսողության շտկման, կոնտակտային շտկման, պլեօպտո-օրթօպտո-դիպլօպտիկ բուժման, աչքի պաթոլոգիաների լազերային շտկման, օֆթալմո-ֆիզիոթերապիայի, համակարգչային բուժման, ամբուլատոր խորհրդատվական ընդունելության և ուսումնական առանձնասենյակներ: Կլինիկան ունի հիվանդանոցային 18 մահճակալ:

Ակնաբուժական կլինիկան համալրված է հետևյալ ժամանակակից բուժախտորոշիչ սարքավորումներով`

Աչքի հիվանդությունների ախտորոշման համար կիրառվում են`

 • օպտիկո-կոհերենտ տոմոգրաֆիա (« Stratus OCT» ),
 • համակարգչային պերիմետրիա (« OPTO» ),
 • ուլտրաձայնային սկանավորում (« Tomey» ),
 • էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտություններ (տեսողական հարուցված պոտենցիալների հետազոտություն, էլեկտրառետինոգրաֆիա) (« Epic-4000, LKC Technology» ) և այլն:
 • Название лучшей государственной глазной клиники

  Տարեկան շուրջ 10.000 հիվանդ` ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից, կլինիկայում բարձրորակ մասնագիտացված թերապևտիկ և վիրահատական ակնաբուժական ծառայություն է ստանում։

  Համալսարանական ակնաբուժական կլինիկան հանրապետությունում միակ գիտակլինիկական հիմնարկն է, որտեղ ուսումնասիրվում են մանկական ակնային պաթոլոգիաների արդիական պրոբլեմները:

  Բուժհաստատությունը մասնագիտանում է շլությամբ, կարճատեսությամբ, աստիգմատիզմով, նիստագմով, բնածին արատներով, գլաուկոմայով և տարիքային կատարակտով հիվանդների վիրաբուժական և կոնսերվատիվ բուժման գործում:

  Կլինիկայում կիրառվող յուրահատուկ բուժախտորոշիչ եղանակներից են`

 • երկաչյա տեսողության քանակական գնահատման մեթոդը,
 • տրանսպալպեբրալ օֆթալմոտոնոմետրիայի մեթոդը,
 • որոշակի բիոքիմիական ցուցանիշների միջոցով աչքի սկլերալ թաղանթի կառուցվածքի պրոգնոստիկ գնահատականը,
 • աչքի առաջնային հատվածի ուլտրաձայնային բիոմիկրոսկոպիան,
 • աչքի առաջնային հատվածի անոթաթաղանթի օպտիկոկոհերենտ տոմոգրաֆիան,
 • տեսողական նյարդի տրանսկուտանեալ էլեկտրոստիմուլացիան,
 • հազվադեպ հանդիպող ակնաշարժ պաթոլոգիաների վիրաբուժական բուժումը,
 • ակնաշարժ պաթոլոգիաների ժամանակ ֆադեն-վիրահատությունը,
 • աճող կարճատեսությամբ աչքի սկլերոպլաստիկան «Ալոպլանտ» տրանսպլանտանտով,
 • երկտեսության, հետերոֆորիայի, մնացորդային և երկրորդային շլության սֆերոցիլինդրոպրիզմատիկ շտկումը,
 • ամբլիոպիայի և ամբլիոբինօպիայի կոմպլեքսային փուլային պլեօպտիկ, օրթօպտիկ և դիպլօպտիկ բուժումը` նաև համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ:
 • « Մարի Նուբար» ակնաբուժական կլինիկան ՀՀ առողջապահության նախարարության երեխաների տեսողության պահպանման հանրապետական մեթոդական կենտրոնն է:

  Համագործակցություն

  Կլինիկան համագործակցում է Մոսկվայի Հելմհոլցի անվան ԳՀԻ-ի, Կահիրեի կենտրոնական ակնաբուժական հոսպիտալի, Սան-Ֆրանցիսկոյի աչքի խաղաղօվկիանոսյան ասոցիացիայի ակնաբուժական հետազոտությունների ինստիտուտի հետ:

  Գիտական գործունեություն

  Կլինիկայում իրականացվում են գիտական հետազոտություններ`

 • երկաչյա տեսողությունը նորմայում և ակնաախտահարումների ժամանակ,
 • աճող կարճատեսության զարգացման պաթոգենետիկ մեխանիզմները,
 • ակոմոդացիոն խանգարումներ,
 • ամբլիոպիայի արդիական բուժման եղանակները,
 • տարբեր ախտահարումների ժամանակ սպիտապատյանի առաձգական հատկությունների փոփոխությունները:
 • Կլինիկայ ի բժիշկ-ակնաբույժներն են`

  Արմեն Աբրահամի Շաքարյան . բ.գ.դ. պրոֆեսոր Մանկական ակնաբուժության ամբիոնի վարիչ, կլինիկայի ղեկավար, ՀՀ առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկական ակնաբույժ,

  Հրանտ Ալեքսանի Շահինյան, բ.գ.թ. ամբիոնի դոցենտ Բուժական աշխատանքների գծով կլինիկայի ղեկավարի տեղակալ, Երևանի քաղաքապետարանի գլխավոր մանկական ակնաբույժ,

  Հասմիկ Ահարոնի Ղարիբջանյան, բ.գ.թ. ամբիոնի դոցենտ ուսումնական գծով կլինիկայի ղեկավարի տեղակալ (բարդ եղանակներով տեսողության շտկում),

  Անահիտ Վալդեմանի Սարգսյան, բ.գ.թ. ամբիոնի ասիստենտ (պլեօպտո-օրթօպտիկ բուժում, այդ թվում` համակարգչային եղանակով),

  Եղիշե Ալիկի Բաղդասարյան, բ.գ.թ. ամբիոնի ասիստենտ (տարիքային կատարակտի վիրաբուժություն, էքստրաբուլբար իմպլանտոլոգիա),

  Հասմիկ Մարտունի Մուրադյան ամբիոնի ասիստենտ (տարիքային կատարակտի վիրաբուժություն, գլաուկոմայի վիրահատական և կոնսերվատիվ բուժում, էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտություններ ակնաբուժությունում) ,

  Ինգա Սամվելի Սարգսյան ամբիոնի ասիստենտ (էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտություններ ակնաբուժությունում, անհաս երեխաների ռետինոպաթիայի ախտորոշում),

  Լիլիթ Դորվարդի Աղայան ամբիոնի ասիստենտ (տեսողական օրգանի ֆունկցիոնալ ախտորոշում),

  Թամարա Ռուբենի Գևորգյան ամբիոնի ասիստենտ (տեսողական օրգանի ֆունկցիոնալ ախտորոշում),

  Լիլիթ Էդուարդի Բազինյան ամբիոնի ավագ լաբորանտ (աչքի հիվանդությունների լազերային վիրաբուժություն),

  Մարինե Ավետիքի Միդոյան բժիշկ-ակնաբույժ, օրդինատոր (աչքի հիվանդությունների ֆիզիոթերապիա),

  Ալինա Նորայրի Զաքարյան բժիշկ-ակնաբույժ, օրդինատոր (համակարգչային պլեօպտո-օրթօպտիկ բուժում, անհաս երեխաների ռետինոպաթիայի ախտորոշում),

  Ինեսա Վալերիի Մարտիրոսյան բժիշկ-ակնաբույժ, օրդինատոր (ամբուլատոր ակնաբուժություն),

  Մարինա Միքայելի Այլամազյան բժիշկ-անեսթեզող (մանկական անեսթեզիոլոգիա ակնավիրաբուժությունում) :

  Ամբուլատոր հիվանդների ընդունելությունը կատարվում է աշխատանքային օրերին` ժամը 9:30- 16:00-ը:

  Հասցե ` ՀՀ, ք.Երևան, Աբովյան 60/1, ԵՊԲՀ թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր, Ակնաբուժական կլինիկա Հեռ ` (+37410) 56-47-02, (+37410) 56-17-74, (+37410) 56-20-80 Ֆաքս ` (+37410) 58-25-32 Էլ.փոստ ` Այս էլ-փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոտերից, այն տեսնելու համար պետք է միացված լինի Javascript-ը. Այս էլ-փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոտերից, այն տեսնելու համար պետք է միացված լինի Javascript-ը

  О глазном центре Восток-Прозрение

  Глазной центр «Восток-Прозрение» - медицинская офтальмологическая клиника, первоначально имевшая название «Прозрение», была создана в 1995 году хирургами-офтальмологами Светланой и Сергеем Анисимовыми, которые до этого более 15 лет проработали в МНТК «Микрохирургия глаза» под руководством выдающегося российского офтальмолога Святослава Федорова.

  Руководство центра

  Руководит глазным центром С.Ю. Анисимова - профессор, доктор медицинских наук, член Американской академии офтальмологии, член Европейского общества глаукомы, действительный член Французской академии офтальмологии (Франция), академик Отделения клинической медицины Международной академии информатизации при ООН.

  С.Ю. Анисимова пользуется авторитетом не только в нашей стране, но известна специалистам и пациентам Европы и США, является одним из наиболее часто цитируемых и публикуемых в зарубежных изданиях российских офтальмологов.

  Еще в 1982 году С.Ю. Анисимова совместно с профессором В.И. Козловым был разработан новый способ лечения глаукомы — Непроникающая глубокая склерэктомия, которая, в настоящее время, в виду ее высокого уровня безопасности и эффективности, стала самой распространённой антиглаукоматозной операцией в мире.

  Уже более 15 лет назад С.Ю. Анисимова по приглашению коллег проводила показательные операции и обучение специалистов в России, Франции, Израиле, Болгарии, Ливане, Индии и других странах.

  В 1993 году она являлась основным хирургом и медицинским директором плавучей клиники «Флокс» в Гибралтаре. Вышеописанный опыт и научные исследования в последствии легли в основу докторской диссертации С.Ю. Анисимовой и в основу последующей организации глазного центра Восток-Прозрение.

  Квалификация и оснащение

  Хирурги глазного центра обучались в России, в Европе и США и продолжают систематически повышать свою квалификацию на международных конференциях, организуемых авторитетными мировыми организациями глазных врачей во многих странах мира, что позволяет центру всегда находиться на передней волне современной науки.

  Наши ведущие хирурги являются частыми докладчиками на зарубежных международных конференциях в Европе и США, обучают зарубежных специалистов на специализированных семинарах.

  Политикой глазного центра является постоянное обновление оборудования, для того чтобы оно соответствовало самому последнему слову медицинской техники. Прогресс в этой области идет очень быстро и часто новый прибор позволяет достичь существенного повышения уровня безопасности и эффективности операций, точности диагностики.

  За время работы глазного центра мы помогли десяткам тысяч пациентов.

  Как было упомянуто, специалисты глазного центра «Восток-Прозрение» — не только практики, но и ученые, ведущие перспективные научные исследования, непосредственно участвующие в создании прогресса медицины для пациента.

  В частности, нашими экспертами были разработаны эффективные методы лечения кератоконуса, ведущие методы хирургии ряда тяжелых видов глаукомы и биоматериалы, используемые в них, превосходящие свои аналоги.

  Разработанные С.Ю. Анисимовой новые подходы к амбулаторному хирургическому лечению открытоугольной глаукомы и сочетания ее с катарактой были официально признаны новым крупным достижением в российской офтальмологии.

  Наших специалистов приглашают показывать свое мастерство и новые техники операции на международные сессии живой хирургии, являющихся наиболее престижным мероприятием для офтальмохирурга.

  Так, на сессии живой хирургии в Израиле по просьбе израильских коллег С.Ю. Анисимова продемонстрировала зарубежным офтальмологам ведущую технику хирургического лечения глаукомы. В результате чего, надо отметить, были осчастливлены несколько пациентов.

  Мобильная помощь

  В 1998 году учеными и инженерами глазного центра был разработан и создан передвижной операционный блок, позволяющий проводить офтальмологические операции в выездных условиях. Для стерилизации использовалось оборудование, аналогичное применявшемуся для обеззараживания помещений на космической станции Мир.

  С 1998 года по 2003 год для нетранспортабельных пациентов с помощью передвижного блока хирургами центра было успешно произведено около 700 операций в Москве и других городах России.

  Что означает название центра

  Название клиники символизирует миссию специалистов нашего центра и достижения современной офтальмологии, которые помогают пациентам лучше видеть, обрести прозрение, также как восход солнца освещает его, делает видимым.

  Мы стремимся не только применять самые передовые достижения современной медицины, но и двигать ее вперед, исследуя результаты лечения, разрабатывая новые подходы, обмениваясь опытом с российскими и зарубежными коллегами, что позволяет нам всегда предоставлять нашим пациентам качественную медицинскую помощь.

  Название лучшей государственной глазной клиники

  Глазной доктор сегодня – одна из самых востребованных медицинских профессий. Число людей с проблемами зрения, увы, с каждым годом только растет. А это значит, что спрос на услуги офтальмологов вряд ли когда-то пойдет на спад.

  Офтальмологический бизнес крайне прибылен – услуги стоят недешево, длительность самой сложной операции – час-полтора, реабилитационный срок минимален: пациенты отлеживаются в стационаре несколько часов и отправляются домой (а значит, арендовать большие помещения ни к чему). Частных глазных клиник за последние годы появилось немало. Впрочем, и в городских больницах существуют платные офтальмологические центры. Кроме того, некоторые виды операций можно сделать только за свой счет – неважно, куда вы обратились – в государственную или частную клинику.

  Глаз под скальпелем

  Лечение глазных болезней – дорогое удовольствие. Но не стоит думать, что врачи нарочно, в целях собственной наживы, загибают цены. Дело в том, что все современные методы лечения глаза основаны на использовании новейшей цифровой техники, которая производится за границей и стоит немалых денег. Недешево обходятся и материалы. Инструменты для работы офтальмологи также закупают за рубежом: качество отечественной продукции, к сожалению, пока оставляет желать лучшего.

  Любой уважающий себя доктор просто обязан следить за новейшими разработками в офтальмологии. Технологии постоянно модернизируются, на смену сверхточным приборам приходят другие, еще более совершенные. Работать по старинке – с помощью нитки с иголкой (а такое еще можно встретить глубинке) – непозволительно и даже преступно, ведь такие способы, скорее, калечат, чем лечат людей.

  С хирургической точностью

  Все офтальмологические операции подразделяются на два вида – полостные (внутри глаза) и поверхностные. Одна из самых распространенных полостных операций – удаление катаракты. К поверхностной хирургии относятся операции по устранению косоглазия, пересадке роговицы, модные сегодня эксимер-лазерные операции (коррекция зрения). Обычно хирург специализируется на каком-то одном отделе глаза или определенном виде операции. Профессионалов, одинаково хорошо выполняющих любые операции, – единицы. Высший пилотаж хирурга-офтальмолога – витреоретинальные операции: это работа со стекловидным телом и сетчаткой (хирургия заднего отдела глаза). Если на выполнение большинства операций врачу требуется всего 10–15 минут, то витреоретинальная операция длится от одного до полутора часов.

  Относительная легкость операций на глазах состоит в том, что результаты работы видны сразу: если появляются какие-то осложнения, то их можно определить, что называется, невооруженным глазом. Поэтому даже если после операции что-то пошло не так, заметить и устранить ошибку можно уже на ранней стадии. Но есть в этой работе и своя сложность: оперируя глаз, легко занести сюда инфекцию, поэтому к условиям проведения офтальмологических операций предъявляются самые строгие требования.

  Хирургия - дело мужское

  Женщин в офтальмологии примерно столько же, сколько мужчин. Правда, слабый пол чаще выбирает терапевтическую работу, в то время как сильная половина человечества предпочитает оперировать. Что касается самого сложного вида хирургии – операций на заднем отделе глаза, здесь подавляющее большинство специалистов – мужчины.

  Учеба на всю жизнь!

  Выбирая любую медицинскую специальность, будьте готовы к тому, что учиться придется всю жизнь. А в отношении глазных докторов это правило действует особенно строго: тот, кто не следит за последними разработками в области офтальмологии, медленно, но верно катится с горы вниз: теряет квалификацию, клиентов, а затем и работу. Поэтому выбирать эту профессию тем, кто не любит учиться, категорически противопоказано.

  Однако просто пылать страстью к ученью еще недостаточно: нужно любить естественно-научные предметы – химию, биологию, математику, физику. Если на досуге вы любите полистать учебник биологии, а задачки по химии решаете лучше всех в классе, значит, учеба на медицинском факультете вуза будет вам «по зубам».

  Всего понемногу

  Специальность «Лечебное дело» дает студентам универсальную медицинскую подготовку – тот фундамент знаний, который необходим любому врачу. Первокурсники изучают биологию, физику, анатомию, гистологию, иностранные языки (в том числе и латинский – язык медицины). С третьего курса начинаются сложные и интересные предметы: оперативная хирургия, патологическая анатомия, фармакология и т. д.

  На четвертом и пятом курсах появляются циклы лекций по конкретным направлениям в медицине – психиатрии, кардиологии, нейрохирургии, пульмонологи… Курсов очень много, и конечно, среди них есть цикл, посвященный глазным болезням. Параллельно с лекциями студенты-старшекурсники посещают специализированные кружки. Если к этому времени карьера глазного доктора будет по-прежнему привлекать вас, то занятия в кружке офтальмологии позволят вам узнать о будущей профессии много нового и интересного.

  Приступаем к делу

  А когда же начнется обучение по выбранной специализации? Только после защиты диплома. Шесть лет упорной учебы остались позади, тем не менее до получения права на врачебную деятельность вам еще далеко. Теперь необходимо подумать о последипломном образовании. Поступить можно в интернатуру, ординатуру или аспирантуру – обучение соответственно займет один, два или три года.

  Постдипломное образование отличается от основного тем, что дает конкретные знания по выбранной специализации. Будучи аспирантом или ординатором, вы с головой окунетесь в мир офтальмологии – и в теоретическом, и в практическом плане. Вас ждут не только занятия с преподавателями и консультации научных руководителей, но и суровые рабочие будни – дежурство в стационарах, обходы больных, присутствие на операциях (если выбрана офтальмохирургия) и диагностика глазных болезней.

  На научном поприще

  Получив постдипломное образование, большинство выпускников стремится реализовать себя на практике. Но есть и другой путь – остаться в институте и заниматься научной деятельностью. Если есть научная жилка – любите исследовать, проводить опыты и писать об этом, и вам попался хороший научный руководитель, то можно попробовать. Однако принимать решение нужно быстро: чем дольше вы будете корпеть в лабораториях, тем сложнее будет вернуться к практике. Конечно, научные сотрудники зарабатывают меньше, чем практикующие врачи, но это не повод губить в себе исследователя и изобретателя. Многие сферы офтальмологии (например, нейроофтальмология – наука, изучающая взаимосвязь зрительного нерва с мозговой деятельностью и заболеваниями нервной системы) нуждаются в притоке свежих сил и новых идей.

  Очки для слона

  Лечение глазных болезней у животных – одно из востребованных направлений ветеринарии. Некоторые офтальмологи находят себя именно в этой сфере: открывают глазные клиники для животных и зарабатывают неплохие деньги.

  Что выгоднее?

  Работать офтальмохирург может в хирургическом отделении городской больницы или в частной клинике. Что выбрать – большой вопрос. Работа хирургом в государственной больнице – это максимум практики, значительный профессиональный рост, относительно небольшие деньги и перспектива лет через двадцать занять должность главврача или заведующего отделением офтальмологии. Ситуация с частными клиниками несколько иная. Такие клиники, как правило, ориентированы на работу одного, максимум двух хирургов. Остальной персонал выполняет здесь вспомогательные функции: ведет документацию, ухаживает за больными, в лучшем случае диагностирует пациентов (не так давно вошла в моду услуга «выезд на дом»). В карьерном и профессиональном росте начинающего доктора тут вряд ли заинтересованы: зачем растить себе конкурентов? Поэтому многие врачи, набравшись опыта в стационарах городских больниц, предпочитают открыть пусть и небольшой, но свой бизнес, нежели работать на «чужого дядю».

  Другое направление работы офтальмолога – терапия, то есть неоперационное лечение глазных болезней. Офтальмолог-терапевт, работающий в поликлинике, проводит диагностику и по результатам проверки либо сам назначает лечение, либо направляет пациента на дальнейшее обследование в больницу. Также этот специалист может работать в терапевтическом отделении глазных клиник. Правда, таких отделений со временем становится все меньше: лечить больных методами терапии не очень выгодно, в то время как хирургия приносит быстрые деньги.

  Офтальмология – это не только подбор очковых линз. но целая отрасль современной медицины, которая полностью посвящена нашему зрительному органу – глазам. Заболевания данного органа сегодня распространены. Нет, к сожалению, ни единого человека, который бы рано или поздно не сталкивался с глазными проблемами, будь то травмы или инородные тела, а то и банальный коньюнктивит и ячмень, либо даже нарушения зрения. Это повседневные неприятности. Но есть и более серьезные глазные болезни, как патология зрительных нервов или сетчатки глаза, а также помутнение прозрачных сред в глазу, которое приводит к слепоте.

  Немецкие офтальмологические клиники

  В немецких офтальмологических клиниках вы можно найти все, что необходимо. Нет сегодня такого глазного заболевания, которое не лечилось бы в немецких клиниках. Опытные, а также квалифицированные медики применяют самую новую аппаратуру при обследовании глаз, также используются прогрессивные методы их лечения. Производится полноценная, комплексная диагностика, выдаются прогнозы о том, какие болезни глаз вас могут ожидать в будущем.

  Какие медицинские процедуры лучше делать в немецких клиниках?

  Успешно производятся операции в плане катаракты, будь она на роговице или стекловидном теле, а также сетчатке и веке.

  Оперируются слезоотводящие пути и мышцы глаз. Последнее делается с целью исправить косоглазие. Также успешны операции, коррегирующие зрение. Эффективными являются разные виды воздействия при помощи лазера при лечении помутнений прозрачных сред, а также патологии сетчатки и для коррекции зрения.

  Немецкие ученые изобрели метод под названием кросс-линкинг, который применяется для лечения заболевания, называемого кератоконус – это дегенеративное заболевание глазной роговицы, постепенно приводящее к слепоте.

  Метод состоит из комбинированного медикаментозного и лазерного воздействия на роговицу с целью стимуляции ее коллагеновых волокон при помощи специфического аппарата. Он довольно широко используется во всех мировых государствах.

  Благодаря чему популяризировалась офтальмология США?

  В США сегодня разработан новаторский метод по дистанционной диагностике заболевания глаз. Он основан на использовании смартфонов. Данный вид дистанционного тестирования заметно облегчает диагностирование и позволяет медику вести постоянное наблюдение за состоянием глаз его больного.

  Большим успехом могут похвастать офтальмологи из Америки в плане лечения слепоты у детей. Для этого применяется изобретенная ими методика введения некоторого количества стволовых клеток взятых из пуповинной крови.

  Почему многие едут лечить заболевания глаз в Израиль

  Новаторские методы по диагностике в офтальмологических израильских клиниках позволяют найти любое заболевание глаз, притом, на самых ранних стадиях. В таком случае возможным представляется очень эффективное лечение. Возможности современной офтальмологии в Израиле сегодня считаются лучшими во всем мире, а потому привлекают многих пациентов со всех уголков мира. Доступность в совокупности с эффективностью медицинской помощи офтальмологов обеспечивает огромную популярность у иностранцев.

  Диагностирование заболевания производится посредством наиболее инновационных способов, например, ультразвуковой биомикроскопии и лазерного сканирования, а еще офтальмотомографии и электроретинографии. Применяется также специальная ЭКГ для глаз. В израильских клиниках до совершенства отработаны методы быстрой коррекции зрения посредством лазера, а теще эффективно лечится глаукома.

  Израильские ученые разработали метод по имплантации в глаз маленького телескопического устройства, камеры под названием Vision Care, благодаря этому диагностика сегодня предельно точная.

  Если вы решили лечить свое «зеркало души» в одном из зарубежных государств, это мудрое решение, но следует изначально изучить приоритеты каждой из стран и хотя бы поверхностно ознакомиться с достижениями местной офтальмологии.

  Лечение глаз в Израиле - видео

  Источники:
  www.ysmu.am, www.vseozrenii.ru, www.osvita.com.ua, www.tur-tips.ru

  Следующие больницы:  26 мая 2019 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения