portalklinika.ru

Стаматология на бутлероваУслуги по программе госгарантий

Профилактика и лечение кариеса зубов и его осложнений

Профилактика и лечение некариозных поражений твердых тканей зубов

Профилактика и лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта

Профилактика и лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области

Лечение и реабилитация больных с травмами челюстно-лицевой области

Лечение пациентов с доброкачественными опухолями и опухолеподобными заболеваниями Лечение нейростоматологических заболеваний

Хирургическая коррекция полости рта перед зубопротезированием и ортодонтическим лечением

Профилактика и лечение зубо - челюстных аномалий (лица до 18 лет кроме брекет-систем)

Ортодонтическое лечение и реабилитация детей с врожденными аномалиями и пороками развития челюстно-лицевой области

Сложное зубочелюстное протезирование посттравматических и онкологических пациентов

Консультативно-диагностическая помощь с привлечением сотрудников профильных кафедр.

Рентгено-днагностические исследования с выдачей результатов на различных информационных носителях.

Физиотерапевтические методы лечения и реабилитация основных стоматологических заболеваний.

Протезирование несъемное (в т.ч. металлические, эстетические, цельнолитые одиночные коронки и мостовидные протезы)

Протезирование съемное, частичные и полные пластиночные и бюгельные протезы.

Платные услуги 1. Протезирование съемными пластинчатыми протезами из пластмассы

2. Протезирование бюгельными протезами из хромокобальтового сплава

3. Протезирование несъемными протезами из стали и хромокобальтового сплава

4. Протезирование фарфоровыми и металлокерамическими протезами

6. Ортодонтическая стоматология

7. Другие виды протезирования

8. Услуги по нанесению многослойных металлоподобных композиционных покрытий на протезы зубные металлические

9. Терапевтическая стоматология

А.М. Бутлеров

Бутлеров Олександр Михайлович [3 (15) вересня 1828, Чистополь Казанської губернії (нині Татарстан) - 5 (17) серпня 1886, село Бутлеровка Спаського повіту (нині Олексіївський район) Казанської губернії], російський хімік, автор теорії хімічної будови, творець першої вітчизняної школи в органічній хімії.

Рід Бутлерова вів початок від Юрія Бутлеров, який приїхав на службу до Росії з Курляндії, ймовірно, у 16 ст. Батько Бутлерова, Михайло Васильович, учасник Вітчизняної війни 1812 р. після відставки в чині підполковника жив у родовому сільці Бутлеровка мати, Софія Олександрівна, уроджена Стрєлкова, померла 19-ти років, через 4 дні після народження сина. Бутлерова Дитинство пройшло в маєтку діда по матері - серед лісів селі Підлісна Шантан, де його вихованням займалися тітки, і в що знаходилася неподалік Бутлеровке. Коли, десятирічного, Бутлерова перевели в приватний пансіон, він добре володів французькою і німецькою мовами. Після великої пожежі в Казані в 1842 пансіон закрили, і Бутлеров був визначений у 1-у Казанську гімназію. Вже в пансіоні і гімназії Бутлеров займався хімічними дослідами (один з них закінчився вибухом, і викладачі пансіону відправили провинився в карцер, повісивши йому на груди дошку з написом «великий хімік»), збирав колекції рослин і комах. У 1844 Бутлеров вступив до Казанського університету, де звернув на себе увагу відомих хіміків Н. Н. Зініна і К. К. Клауса, за порадою яких створив домашню лабораторію. Однак його кандидатська дисертація, можливо, з-за переїзду Зініна до Петербурга, була присвячена метеликам.

По закінченні університету (1849) Бутлеров був притягнутий до викладання (за нього клопотав Клаус і Н. І. Лобачевський) і читав лекції з фізики, хімії і фізичної географії. У 1851 Бутлеров отримав ступінь магістра, в 1854 захистив у Московському університеті докторську дисертацію ( «Про ефірних маслах»), після чого було обрано екстраординарним, а в 1857 - ординарним професором хімії Казанського університету. У 1851 він одружився з Н. М. Глуміліной, племінниці С. Т. Аксакова.

За свідченням сучасників, Бутлеров був одним з кращих лекторів свого часу: він безроздільно володів аудиторією завдяки ясності і строгості викладу, які поєднувалися у нього з образністю мови. Крім університетських курсів, Бутлеров загальнодоступні читав лекції з хімії (їх відвідування казанська публіка часом віддавала перевагу модним театральних спектаклів), брав участь у роботі Казанського економічного суспільства, публікував статті з ботаніки, квітництва, сільському господарству. Велике значення для формування наукових інтересів мала його відрядження в 1857-58 до Європи, де Бутлеров ознайомився з кращими хімічними лабораторіями та низкою хімічних підприємств. Він відвідував лекції А. Беккереля, Е. Мічерліха, Р. В. Бунзена. Ю. Лібіха, познайомився з А. Кекуле, близько півроку працював в лабораторії А. Вюрца в Парижі. Повернувшись до Казані, Бутлеров перебудував хімічну лабораторію і продовжив розпочаті у Вюрца дослідження похідних метилену. Відкривши (1858 р.) новий спосіб синтезу іодістого метилену, виконав серію робіт, пов язаних з отриманням його похідних. Синтезував діацетат метилену, отримав продукт його омилення - полімер формальдегіду, а на основі останнього вперше отримав (1861 р.) гексаметилентетрамін (уротропін) і цукристих речовин "метіленітан", тобто здійснив перший повний синтез цукристого речовини. Власні експериментальні роботи, знайомство з станом хімії за кордоном, глибокий інтерес до теоретичних основ хімії Бутлерова призвели до ідей, з якими він виступив у 1861 на З їзді німецьких природознавців і лікарів у Шпейері (Шпайере). Доповідь «Про хімічному будові речовини »- першого виклад Бутлеров його знаменитої теорії хімічного будови, яку він розробляв і розвивав протягом всієї своєї наукової діяльності. Принципово новим у його теорії, що включала в себе ідеї А. Кекуле про валентності і А. Купера про здатність атомів вуглецю утворювати ланцюжки, було положення про хімічному (а не механічному) будові молекул (термін «хімічну будову» належить Бутлерова), під яким Бутлеров розумів спосіб з єднання між собою складових молекулу атомів у Відповідно до належить кожному з них певною кількістю хімічної сили (спорідненості). Бутлеров встановив тісний зв язок між будовою і хімічними властивостями складного органічної сполуки, що дозволило йому пояснити ізомерію багатьох органічних сполук, у тому числі двох ізомерних бутанів, трьох пентанов і різних спиртів до амілових включно, а також пояснювати і прогнозувати можливі хімічні перетворення. Іншими словами у своїй теорії він:

а) показав недостатність існуючих теорій хімії

б) підкреслив основне значення теорію атомного

в) дав визначення поняття хімічної будови як розподілу належать атомам сил спорідненості, "внаслідок якого. атоми, посередньо або безпосередньо впливаючи один на одного, з єднуються в хімічну частку "

г) сформулював вісім правил утворення хімічних сполук

д) вперше звернув увагу на те, що різна реакційна спроможність різних з єднань пояснюється "більшою чи меншою енергією", з якою зв язуються атоми (тобто енергією зв язків), а також повним або неповним споживанням одиниць спорідненості при утворенні зв язку (у вуглекислому газі - повне, в окису вуглецю - неповна).

Провів велике кількість експериментів, які підтверджують висунуту ним теорію: синтезував і встановив будову третинного бутилового спирту (1864 р.), ізобутану (1866 р.) і ізобутілену (1867 р.), з ясував структуру ряду Етиленові вуглеводнів і здійснив їх полімеризацію. Показав (1862 р.) можливість оборотної ізомеризації, заклавши основи, вчення про таутомерія.

Вивчав (1873 р.) історію хімії і читав лекції з історії органічної хімії. Висловив і обгрунтував ряд положень, що відносяться до логіки розвитку науки, зокрема про наукової істини, про співвідношення гіпотези і теорії, про включення раціональних ідей застарілих теорій в нові теорії. Написав "Вступ до повного вивчення органічної хімії "(1864 р.) - перша в історії науки керівництво, засноване на теорії хімічної будови. Створив школу російських хіміків, в яку входили В. В. Марковніков. А. М. Зайцев, Е. Е. Вагнер, А. Е. Фаворський, І. Л. Кондаков та ін Активно боровся за визнання Петербурзької АН заслуг російських вчених. Був поборником вищої освіти для жінок. Цікавився також питаннями сільського господарства: займався садівництвом, бджільництвом, розведенням чаю на Кавказі.

У 1860-63 Бутлеров двічі проти своєї волі виконував обов язки ректора Казанського університету. Ректорство припало на складний період в історії університету (бездненскіе хвилювання і куртинського панахида, які захопили і студентів, боротьба між різними групами професорів і т. п.) і було важко для Бутлерова, не разів просив про відставку. У 1864-66 в Казані Бутлеров видав підручник «Введення до повного вивчення органічної хімії »(незабаром був переведений на німецьку мову), який сприяв поширенню бутлеровской теорії в Росії і за кордоном.

Під час третій поїздки за кордон (1867-68) Бутлеров був обраний професором хімії Петербурзького університету. У поданні університету Д. І. Менделєєв підкреслював оригінальність наукової творчості Бутлерова: «Напрям наукових праць О. М. Бутлерова не становить продовження або розвитку ідей його попередників, але належить йому самому. У хімії існує бутлеровская школа, бутлеровское напрямок ». У січні 1869, закінчивши читання курсу та здавши кафедру і лабораторію В. В. Марковникова. Бутлеров переїхав до Петербурга. Незабаром він був обраний екстраординарним (1871), а потім і ординарним (1874) академіком Петербурзької АН. У петербурзький період життя Бутлеров продовжував експериментальні роботи, удосконалював теорію хімічної будови (стаття «Сучасне значення теорії хімічної будови », 1879, тощо), багато сил віддавав громадській життя. Він брав активну участь у створенні (1878) Вищих жіночих курсів і організував на курсах хімічні лабораторії, як член Вільного економічного товариства енергійно насаджував методи раціонального бджільництва (його брошури «Бджола. » і «Як водити бджіл» багато разів перевидавалися аж до 1930-х), в 1886 заснував журнал «Російський пасічницький листок». У 1880-83 Бутлеров -- президент Російського фізико-хімічного товариства. Великий резонанс мала його стаття «Російська або тільки Імператорська Академія наук у С.-Петербурзі?», опублікована в 1882 в газеті «Русь» у зв язку з академічними виборами. На ці ж роки довелося і шокував сучасників захоплення Бутлерова спіритизмом, з яким він вперше познайомився ще в 1854 в маєтку Аксакових Абрамцево. Пізніше він зблизився з А. Н. Аксаковим (двоюрідним братом дружини), випускав спіритичний журнал «Психічні дослідження» (в 1889 Аксаков видав «Збірник статей А. М. Бутлерова по медіумізму »). Незважаючи на засудження учнів і колег, Бутлеров гаряче і серйозно відстоював своє захоплення.

У 1875 Бутлерова, після 25-річної служби, покладалася відставка, але Рада Петербурзького університету двічі відсував цей термін на 5 років. Останню лекцію Бутлеров прочитав 14 березня 1885.

Доля Бутлерова як вченого склалася вдало. Його роботи за життя здобули повну визнання і в Росії, і за кордоном, а без його наукової школи (серед учнів - В. В. Марковніков. А. М. Зайцев, А. Е. Фаворський, І. Л. Кондаков) неможливо уявити розвиток хімії в Росії. Сучасники відзначали велике чарівність особистості Бутлерова, його різнобічну талановитість, широту поглядів і інтересів, відкритий, товариський характер, добродушність, делікатне і поблажливе ставлення до учнів.

Замолоду Бутлеров відрізнявся міцним здоров ям і великою фізичною силою - кочерга, вигнута їм у вигляді літери «б», довго зберігалася в хімічній лабораторії в Казані. Але інтенсивна наукова робота і громадська діяльність підірвали сили Бутлерова - він несподівано для оточуючих помер у своєму маєтку. Похований Бутлеров в фамільною каплиці на сільському кладовищі неіснуючої нині села Бутлеровка, на березі Ками.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://schoolchemistry.by.ru/

Життя і діяльність О. Бутлерова.

Бутлеров Олександр Михайлович 3 (15) вересня 1828, Чистополь Казанської губернії (нині Татарстан) - 5 (17) серпня 1886, село Бутлеровка Спаського повіту (нині Олексіївський район) Казанської губернії, російський хімік, автор теорії хімічної будови, творець першої вітчизняної школи в органічній хімії.

Рід Бутлерова вів початок від Юрія Бутлеров, який приїхав на службу до Росії з Курляндії, ймовірно, у 16 ст. Батько Бутлерова, Михайло Васильович, учасник Вітчизняної війни 1812 р. після відставки в чині підполковника жив у родовому сільці Бутлеровка мати, Софія Олександрівна, уроджена Стрєлкова, померла 19-ти років, через 4 дні після народження сина. Бутлерова Дитинство пройшло в маєтку діда по матері - серед лісів селі Підлісна Шантан. Коли, десятирічного, Бутлерова перевели в приватний пансіон, він добре володів французькою і німецькою мовами У 1844 Бутлеров вступив до Казанського університету.

По закінченні університету (1849) Бутлеров був притягнутий до викладання (за нього клопотав Клаус і Н. І. Лобачевський) і читав лекції з фізики, хімії і фізичної географії. У 1851 Бутлеров отримав ступінь магістра, в 1854 захистив у Московському університеті докторську дисертацію ( Про ефірних маслах), після чого було обрано екстраординарним, а в 1857 - ординарним професором хімії Казанського університету. У 1851 він одружився з Н. М. Глуміліной, племінниці С. Т. Аксакова.

За свідченням сучасників, Бутлеров був одним з кращих лекторів свого часу. Велике значення для формування наукових інтересів мала його відрядження в 1857-58 до Європи, де Бутлеров ознайомився з кращими хімічними лабораторіями та низкою хімічних підприємств. Він відвідував лекції А. Беккереля, Е. Мічерліха, Р. В. Бунзена. Ю. Лібіха, познайомився з А. Кекуле, близько півроку працював в лабораторії А. Вюрца в Парижі. Повернувшись до Казані, Бутлеров перебудував хімічну лабораторію і продовжив розпочаті у Вюрца дослідження похідних метилену. Відкривши (1858 р.) новий спосіб синтезу іодістого метилену, виконав серію робіт, пов язаних з отриманням його похідних. Синтезував діацетат метилену, отримав продукт його омилення - полімер формальдегіду Принципово новим у його теорії, що включала в себе ідеї А. Кекуле про валентності і А. Купера про здатність атомів вуглецю утворювати ланцюжки, було положення про хімічному (а не механічному) будові молекул (термін хімічну будову належить Бутлерова). Бутлеров встановив тісний зв язок між будовою і хімічними властивостями складного органічної сполуки. Іншими словами у своїй теорії він:

а) показав недостатність існуючих теорій хімії

б) підкреслив основне значення теорію атомного

в) дав визначення поняття хімічної будови як розподілу належать атомам сил спорідненості, внаслідок якого. атоми, посередньо або безпосередньо впливаючи один на одного, з єднуються в хімічну частку

г) сформулював вісім правил утворення хімічних сполук

д) вперше звернув увагу на те, що різна реакційна спроможність різних з єднань пояснюється більшою чи меншою енергією, з якою зв язуються атоми (тобто енергією зв язків), а також повним або неповним споживанням одиниць спорідненості при утворенні зв язку (у вуглекислому газі - повне, в окису вуглецю - неповна).

У 1860-63 Бутлеров двічі проти своєї волі виконував обов язки ректора Казанського університету У 1864-66 в Казані Бутлеров видав підручник Введення до повного вивчення органічної хімії (незабаром був переведений на німецьку мову), який сприяв поширенню бутлеровской теорії в Росії і за кордоном.

Під час третій поїздки за кордон (1867-68) Бутлеров був обраний професором хімії Петербурзького університету. У 1875 Бутлерова, після 25-річної служби, покладалася відставка, але Рада Петербурзького університету двічі відсував цей термін на 5 років. Останню лекцію Бутлеров прочитав 14 березня 1885.

Доля Бутлерова як вченого склалася вдало. Його роботи за життя здобули повну визнання і в Росії, і за кордоном, а без його наукової школи (серед учнів - В. В. Марковніков. А. М. Зайцев, А. Е. Фаворський, І. Л. Кондаков) неможливо уявити розвиток хімії в Росії. Сучасники відзначали велике чарівність особистості Бутлерова, його різнобічну талановитість, широту поглядів і інтересів, відкритий, товариський характер, добродушність, делікатне і поблажливе ставлення до учнів.

Замолоду Бутлеров відрізнявся міцним здоров ям і великою фізичною силою - кочерга, вигнута їм у вигляді літери б, довго зберігалася в хімічній лабораторії в Казані. Але інтенсивна наукова робота і громадська діяльність підірвали сили Бутлерова - він несподівано для оточуючих помер у своєму маєтку. Похований Бутлеров в фамільною каплиці на сільському кладовищі неіснуючої нині села Бутлеровка, на березі Ками.

Переглядів. 503 | Додав. VikBog | Рейтинг. 3.7 / 3

Источники:
www.medpoisk.ru, reff.net.ua, vikbog.ucoz.ua

Следующие больницы:24 июля 2019 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения