portalklinika.ru

Клиника филатова одессаГоловний лікар кандидат мед. наук НАЗАРЕНКО Ніна Іванівна, тел. 22-20-79, 60-37-31

Консультативна поліклініка завідуюча ГОКОВА Антоніна Петрівна, тел. 68-62-18

У поліклініці функціонують 10 спеціалізованих офтальмологічних кабінетів: глаукомний, захворювання рогівки, захворювання судинного тракту, відшарування сітківки, травматологічний, опіків очей, дітячої патології, пухлин ока, кабінет лікування лазером, ортоптичний кабінет, кабінет складної корекції, кабінет лікування косоокості, амбліопії, кабінет диспансерізаці короткозорих хворих та працюють 2 диспансери - глаукомний і катарактальний.

1 - Відділення глаукоми і офтальмоендокринології керівник відділення - кандидат мед. наук, доцент ПЕРЕТЯГІН Олег Анатолійович, тел. 60-37-73

2 - Відділення патології рогівки керівник відділення - кандидат мед. наук ДРОХЖИНА Галина Іванівна, тел. 60-37-74

3 - Відділення увеїтів керівник відділення - доктор мед. наук, старший науковий співробітник САВКО Валентин Валентинович, тел. 60-37-35

4 - Відділення вітреоретінальної хірургії і лазерної терапії керівник відділення - кандидат мед. наук РОДІН Станислав Станиславович, тел. 60-37-70

5 - Відділення травм ока керівник відділення - доктор мед. наук, старший науковий співробітник КРАСНОВИД Тетяна Андріївна, тел. 60-37-18

6 - Відділення опіків ока керівник відділення - доктор мед. наук, професор ЯКИМЕНКО Станислав Андрійович, тел. 60-37-38

7 - Відділення дитячої офтальмології керівник відділення доктор мед. наук, старший науковий співробітник БОБРОВА Надія Федорівна, тел. 80-37-76

8 - Відділення офтальмоонкології керівник відділення - доктор мед. наук, професор ТЕРЕНТЬЄВА Людмила Сергіївна, тел. 60-37-75

Операційний блок Відділення анестезіології і реанімації Приймальне відділення

Допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи:

1. Рентгенрадіологічне відділення

2. Відділення фізіотерапії

3. Відділення оцінки ефективності і якості лікувальної роботи

4. Стоматологічний кабінет

5. Клініко-діагностична лабораторія

6. Лабораторія патоморфології, мікробіології, консервації тканин

7. Лабораторія функціональних методів дослідження органа зору

8. Лабораторія ультразвуку

Главный врач, врач-офтальмолог высшей категории

Образование: 1979 - 1985 г. - обучение в Одесском медицинском институте им. Н.И. Пирогова. В 1985 - 1986 г. - интернатура на базе Одесской областной клинической больницы. С 1986 по 1992 г. работал врачом-офтальмологом Одесского городского глазного травматологического центра. С 1992 по 2001 г. - врач-офтальмолог Республиканского глазного травматологического центра на базе института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова. С 2001 по 2009 г. - врач-офтальмолог отделения микрохирургии катаракты института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова. С 2009 по 2014 г. - заведующий отделением микрохирургии катаракты института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова. С 2009 года постоянный участник Конгрессов Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов. Автор и соавтор 42 печатных работ и 2 патентов на изобретения.

Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук член Европейского и Американского обществ рефракционных и катарактальных офтальмологов-хирургов (ESCRS)

В 1982 г. окончил Киевский медицинский институт, а в 1983 году интернатуру на кафедре офтальмологии Киевского медицинского института на базе Киевской областной клинической больницы. С 1983 г. по 1987 г. - районный офтальмолог, врач-ординатор глазного отделения Броварской центральной районной больницы Киевской области. С 1987 г. - 1990 г. обучался в клинической ординатуре на кафедре офтальмологии КМАПО на базе Киевской больницы Центр микрохирургии глаза. В течение 10 лет был заведующим глазного отделения центральной районной больницы. С 2001 года врач-консультант клиники Эксимер, а с 2004 года - Главный врач клиники.

Регулярно проходит специализированные курсы усовершенствования врачей по различным тематикам: Микрохирургия глаза, Современные аспекты хирургического лечения и коррекции близорукости и астигматизма, Факоэмульсификации катаракты, Рефракционная и лазерная хирургия и т.д.

С 2004 г. - 2010 г. - ассистент кафедры глазных болезней Киевского Национального Медицинского Университета. Является постоянным участником международных и украинских конференций и съездов. Ведущий офтальмохирург клиники. Владеет современными методиками и технологиями катарактальной и рефракционной хирургии. В 2009 году прошел специализацию по имплантации внутриглазных факичных линз компании STAAR (Швейцария) в США. В 2013 году прошел специализацию по работе с фемтосекундным лазером - курсы по проведению фемтосекундных лазерных коррекций, имплантации роговичных колец, и фемто-пересадку роговицы в Испании.

За его плечами огромный практический опыт. Является Членом Европейского и Американского обществ рефракционных и катарактальных офтальмологов-хирургов, членом Международного научного общества офтальмологов. Имеет 39 печатных работ, 3 патента на изобретение. Медицинский стаж 35 лет.

Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук.

Образование: 1965 - 1972 Одесский Медицинский Институт им. Н.И. Пирогова 1972 - 1973 Интернатура по офтальмологии на базе кафедры офтальмологии Одесского Медицинского Института, по окончании которой аттестован как врач-офтальмолог 3-ей категории. 1976 - 1978 На базе НИИ глазных болезней и тканевой терапии им. ак. В.П.Филатова прошел стажировку по специальности Офтальмология. Программа стажировки разработана на основе типового плана Министерства Здравоохранения СССР и утверждена Ученым Советом и директором института академиком Н.А. Пучковской. 1984 - защитил кандидатскую диссертацию по теме: Влияние лазерного излучения на офтальмотонус и гидродинамику глаза при транссклеральном облучении его дренажной системы НИИ ГБ и ТТ им. ак. В.П.Филатова. 1991 - прошел аттестацию и получил квалификацию: врач- офтальмолог первой категории НИИ ГБ и ТТ им. ак. В.П. Филатова. 1994 - сдал экзамен в министерстве здравоохранения ОАЭ на английском языке и получил лицензию: врач специалист - офтальмолог. 1999 - участвовал в юбилейной конференции Американского Общества Катарактальной и Рефракционной Хирургии, где прошел курс тренировки работы на эксимерном лазере, г. Сиэтл, США. 2008 - прошел цикл повышения квалификации в Одесском государственном медицинском университете на факультете последипломной подготовки, после которого получил аттестацию врача - офтальмолога высшей категории. Опыт работы: 2009 - 2012 городская клиническая больница №5, поликлиническое отделение, врач-офтальмолог. Совместительство: хозрасчетная клиника Клиника профессоров, лазерный отдел в НИИ глазных болезней им. ак. В.П.Филатова, г. Одесса. 1993 - 2008 частная клиника Русский медицинский и научный центр г. Шарджа, ОАЭ, главный врач и врач офтальмолог( лазерная микрохирургия, лазерная коррекция, лазерная терапия). 1990 - 1993 - ст.н.сотр. зав. Клиническим отделом лазерной лаборатории НИИ ГБ и ТТ им. ак. В.П.Филатова, г. Одесса. 1975 - 1990 - научный сотр. Лаборатории Оптических Квантовых генераторов, лаборатории лазерных методов лечения НИИ ГБ и ТТ им. ак. В.П.Филатова, г. Одесса. 1973 - 1975 - врач-офтальмолог районной больницы пгт Бородино, Тарутинского района, Одесской обл. За время работы в лазерном отделе НИИ Филатова овладел всеми методами лазерной микрохирургии и терапии переднего и заднего отделов глаза. Являюсь автором 41 публикации в научных журналах и тезисах различных конференций, автор 3 авторских свидетельств на изобретение лазерных методов лечения и лазерной аппаратуры, 3 информационных писем и методических рекомендаций.

Ведущий рефракционный хирург, врач-офтальмолог высшей категории

Окончил ІІ лечебный факультет Киевского медицинского института в 1986 году. После окончания интернатуры по офтальмологии на кафедре глазных болезней Киевского медицинского института на базе Киевской областной клинической больницы работал врачом-офтальмологом, заместителем главного врача по медицинской части Згуровской ЦРБ Киевской области. В 1990 г. прошел Курсы тематического усовершенстования Микрохирургия глаза на кафедре офтальмологии КМАПо на базе Киевской больницы Центр микрохирургии глаза. С 1991 по 1999 год был заведующим глазного отделения Обуховской центральной районной больницы Киевской области. После этого работал старшим ординатором детского глазного отделения Киевской областной клинической больницы. С 2004 года - заведующий детским отделением офтальмологической клиники Эксимер. Ведущий хирург-страболог (специалист в области косоглазия). Имеет огромный практический опыт в лечении всех форм косоглазия у детей и взрослых, лечении дакриоцистита новорожденных, нистагма и пр. С 2006 года - заведующий отделением рефракционной хирургии клиники Эксимер. В совершенстве владеет методиками эксимер-лазерной коррекции зрения: Lasik, PRK, EPI-K, ФТК, технологиями Custom Vue и тонкий лоскут. Ведущий рефракционный хирург. Принимает активное участие в научно-практических конференциях. Имеет 6 печатных работ. В 2007 году номинирован Наградой им. Н.И. Пильман За достижения в детской офтальмологии. В 2011 году прошел специализацию по ортокератологическому лечению (использование линз ночного ношения Paragon CRT 100) В 2011 году освоил практический курс по применения прибора UV-X-TM (Швейцария) в лечении заболеваний роговицы (кератоконус и др.). В 2013 году прошел специализацию по работе с фемтосекундным лазером - курсы по проведению фемтосекундных лазерных коррекций, имплантации роговичных колец, и фемто-пересадку роговицы в Испании.

Врач-офтальмолог высшей категории

Образование: 1986 - 1993 гг. - студентка Одесского Государственного медицинкого университета им. Н.И. Пирогова. 1993 - 1996 гг. - интернатура по специальности офтальмология на кафедре глазных болезней Одесского государственного медицинского университета. 1996 - 1998 гг. - врач отделения пересадки роговицы в институте ГБ и ТТ им. В.П. Филатова. 1999 - 2014 гг. - врач отделения микрохирургии и катаракты в институте ГБ и ТТ им. В.П. Филатова. 2003 г. - специализированные курсы по факоэмульсификации кактаракты в Медицинской академии последипломного образования г. Санкт-Петербург. 2006 г. - присвоена высшая категория врача-офтальмолога. Опубликовано 35 печатных работ, 2 патента. Регулярно принимает участие в международных съездах и конференциях.

Врач-офтальмолог высшей категории

В 1994 году окончила Одесский медицинский институт им. Н.И.Пирогова. С 1994 по 1996 года обучалась в интернатуре на базе Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова НАМН Украины по специальности офтальмология. С 1997 по 2013 годы работала врачом-офтальмологом отделения микрохирургии глауком и офтальмоэндокринологии ГУ Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова, с 2005 года - врач-офтальмолог ГУ Ильичевская бассейновая больница на водном транспорте МОЗ Украины. С 2013 года работала врачом офтальмологом ООО Технология здоровья. С 2014 года - в клинике Эксимер. Инна Александровна владеет современными методиками хирургии глаукомы и катаракты. В 2005 году прошла стажировку по системе Wetlab по микрохирургии катаракты на базе Института глазных болезней и тканевой терапии им В.П.Филатова. Владеет современными методами диагностики и лечения различных глазных заболеваний. Принимает участие в научно-практических конференциях и съездах офтальмологов Украины, офтальмологических конгрессах за рубежом. В 2010 году Инне Александровне аттестационной комиссией НАМН Украины присвоена высшая квалификационная категория.

Врач-офтальмолог второй категории, заведующий детским отделением

Член Ассоциации детских офтальмологов Украины, член Общества офтальмологов Украины. Окончил 1-й медицинский факультет Одесского государственного медицинского университета в 2000 г. После окончания интернатуры в 2002 г. по специальности Офтальмология на базе Института глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова г. Одессы работал врачом-офтальмологом детского отделения института. 2007 - 2009 г. - член программы EuLDP - leadership in ophthalmology (лидерство в офтальмологии) Ассоциации европейских oфтальмологов (SOE). В 2007 г. прошел трехнедельную стажировку на базе детского отделения Университетской клиники г. Гиссен, Германия. В 2008 г. окончил предаттестационные курсы на кафедре Глазных болезней ОГМУ. Присвоена вторая квалификационная категория по специальности Офтальмология. В 2008 г. прошел 66-е Тюбингенские курсы на базе Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова. В 2014 г. прошел специализацию по ортокератологическому лечению (применение линз ночного ношения Paragon). С 2014 года - врач-офтальмолог детского отделения офтальмологической клиники Эксимер. Специализируется на компьютерной диагностике зрения, лечении аномалий рефракции, непроходимости слезных путей у детей, аппаратном и хирургическом лечении косоглазия.

Регулярно принимает участие в международных съездах и конференциях, выступает с докладами. В соавторстве имеет 35 печатных работ: 5 статей, 27 тезисов, 3 патента. Общий стаж работы - 12 лет.

Врач-офтальмолог, заведующий диагностическим отделением

С 2005 по 2011 годы обучался в Одесском национальном медицинском университете. С 2011 по 2013 годы проходил интернатуру на кафедре офтальмологии Одесского государственного медицинского университета на базе НИИ глазных болезней и тканевой терапии имени В.П. Филатова НАМН Украины. С 2013 по 2014 годы работал в салоне оптики Розовые очки.

Врач-офтальмолог диагностического отделения

Образование: в 2008 году с отличием окончил Одесский медицинский университет по специальности лечебное дело. С 2008 по 2010 годы проходил интернатуру в НИИ им. В.П.Филатова и ГКБ №4 (Центр микрохирургии глаза) по специальности офтальмология. В 2009 году работал в оптике Дом Оптики офтальмологом-оптометристом. С 2010 по 2012 годы - клиническая ординатура на базе ОНМедУ (кафедра офтальмологии). В 2012 году работал в городской поликлинике №14, врач -офтальмолог Одесского национального медицинского университета, кафедра офтальмологии, старший лаборант. В этом же году - стажёр-офтальмолог Военно-медицинского клинического центра Южного региона. Владеет основными методами диагностики: визометрия, биомикроскопия, рефрактометрия, офтальмоскопия, периметрия, тонометрия, тонография. Выполнял субконъюнктивальные, парабульбарные, ретробульбарные инъекции.

Врач-анестезиолог высшей категории

В 1999 году окончила Львовский государственный медицинский институт. С 1999 по 2001 годы - врач-интерн Львовской областной клинической больницы. С 2001 по 2003 годы работала врачом-анестезиологом бригады интенсивной терапии и реанимации Львовской коммунальной станции скорой помощи. С 2003 по 2005 годы - врач-анестезиолог областного госпиталя инвалидов войны и репрессированных им. Ю. Липы, Львов. С 2005 по 2006 годы - врач-анестезиолог отделения анестезиологии и реанимации госпиталя Государственной пограничной службы Украины, Львов. С 2006 по 2014 годы - врач-анестезиолог отделения анестезиологии института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова. У Ирины Яковлевны вышли две печатные работы, четыре статьи в периодических медицинских изданиях.

 • Лечение катаракты | операция катаракты | Институт В.П. Филатова Одесса
 • Отделение Микрохирургии Катаракты. Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова. Украина, Одесса, Французкий Бульвар, 49/51, тел 8 (048) 760-32-22.http://cataract.odessa.ua/
 • глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова, Одесса
 • На протяжении 20 лет офтальмологи научно- исследовательского института им. ак. Филатова (Одесса) поддерживают дружеские связи с глазной клиникой Генуэзского университета. Каждые два года медики готовят совместные конференции по наиболее важнымhttp://filatovinstitute.tripod.com/filatovonweb.htm
 • WWW.Odessa.UA - Официальный сайт города Одесса / Новости
 • Спустя девять лет В.П. Филатов стал ассистентом глазной клиники Новороссийского университета в г. Одессе, а в 1908 году успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Учение о клеточных ядах в офтальмологии», в которой исследовал влияние на глазhttp://www.odessa.ua/news/17389/
 • Лечение зрения в Одессе « Visit.Odessa.ua
 • Санатории, которые специализируются на восстановлении зрения в Одессе. Также в Одессе есть знаменитая клиника Филатова.http://visit.odessa.ua/tag/lechenie-zreniya/
 • ОФТАЛЬМО-МИКРОХИРУРГИИ ПРИ КЛИНИКЕ ИМ. ФИЛАТОВА
 • ЛАБОРАТОРИЯ ЛАЗЕРНОЙ ОФТАЛЬМО-МИКРОХИРУРГИИ ПРИ КЛИНИКЕ ИМ. ФИЛАТОВА, разаработка новых технологий лечения глазных болезней. регион Украина, Одесская область, Одесса. адрес Французский бульвар. 49/51.http://www.spr.ru/view.php?id_firm=306419
 • лазерной офтальмо-микрохирургии при клинике им. Филатова - Одесса
 • Главная > Компании Одессы > Промышленность > Точное оборудование > Лаборатория лазерной офтальмо-микрохирургии при клинике им. Филатова. Нет логотипа.http://mercury.odessa.ua/otr/otr_rubric/155/
 • Филатов Владимир Петрович в Одессе | Италия по-русски
 • После приглашения Филатова профессором С.С. Головиным в Одессу на должность ординатора в клинику глазных болезней Новороссийского
 • Клиника Филатова сегодня: отделение микрохирургии катаракты Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.Пhttp://www.italia-ru.it/groups/albert-shveitser-nashi-dni/filatov-vladimir-petrovich-odesse
 • терапии им. В.П.Филатова» Архив блога » ПРОЗРЕТЬ В ОДЕССЕ
 • Уже в начале 30-х годов научные труды В.П. Филатова, особенно в области кератопластики (пересадки роговой оболочки) получили широкую известность, и в 1936 году был создан в Одессе Научно-исследовательский экспериментальный институт офтальмологии.http://www.filatov.md/rus/wordpress/?p=28
 • НЕ: У кого есть информация о хирургической глазной клинике в Одессе?
 • Камрады, очень нужна информация о клинике в Одессе в которой оперируют пациентов с забоеваниями глаз (например с осоложнениями диабета).
 • Кто-то может дать отзывы по поводу клиники Филатова и кафедры хирургии глаза на Ольгиевской?http://moto.kiev.ua/forum/?trid=odessacity/1246982507221
 • кто скажет где не дорого сделать операцию на глаза в городе Одессе??
 • Пол: Женский. Адрес: Одесса. Возраст: 23. Сообщений: 257. Репутация: 72. Я знаю что Филатова одна и лучших клиник в Украине. На Ольгиевской не все операции делают. Вот все пишут что в Филатова хуже, а вы откуда знаете? по слухам?http://forum.od.ua/showthread.php?t=292993
 • . Санаторий Одесса .
 • Немаловажно и то, что рядом с санаторием «Одесса» находится всемирно известный офтальмологический центр КЛИНИКА ФИЛАТОВА. Это позволяет многим совместить отдых с избавлением от недуга глаз.http://www.odessasan.com.ua/
 • лазерной офтальмо-микрохирургии при клинике им. филатова | Одесса
 • Организация ЛАБОРАТОРИЯ ЛАЗЕРНОЙ ОФТАЛЬМО-МИКРОХИРУРГИИ ПРИ КЛИНИКЕ ИМ. ФИЛАТОВА расположена в справочнике Одесса (Украина, Одесса) в рубрике Лазерное оборудование под номером 306419.http://www.spr.ua/odessa/laboratoriya-lazernoy-oftalmo-mikrohirurgii-pri-klinike-im-filatova.html
 • Наследники великих Пирогова и Филатова
 • Его более чем двухсотлетняя история отображает все этапы становления медицины в Одессе, в том числе и военной.
 • Выдающийся офтальмолог академик В.П. Филатов с 1918 по 1922 год возглавлял клинику высших женских медицинских курсов на базеhttp://bezcataracti.com.ua/index.php?option=com_content view=article id=71 Itemid=80
 • Адр� �са клиник в Одессе - Кот | Клуб любителей кошек г.Одесса
 • Адреса клиник в Одессе 3 мес. 1 нед. назад. Репутация: 0. Клиника Ветеринарной Медицины. Одесса, ул. Академика Филатова, 49. +380 (482) 49-98-70. Одесской Государственный Ветеринарно-Санитарний Отряд.http://www.cheshirecat.org.ua/forum/veterinariya/veterinarnie-kliniki-v-odesse/adresa-klinik-v-odesse/.html
 • Наш Форум. Просмотр темы - Клиника Филатова
 • Еще на Диа-клубе многа слышал хорошего про клинику в Одессе, то ли Филатова, то ли Федорова, в общем хрен один.
 • Re: Клиника Филатова. Hork, эта клиника открыта очень давно, по крайней мере, 45 лет назад моя свекровь возила в Одессу своих детейhttp://www.048.ua/catalog/51/260
 • Каталог стоматологических клиник - Валерия - Одесса
 • 8(050)761-2581. Стоматологическая клиника ОлДент г. Киев, ул. Мишуги 3-В. КАТАЛОГ КЛИНИК.
 • Филатова,1 (Одесса) Просмотров: 1706. Adec.http://stomatolog.com.ua/clinics/634.php
 • Клиники Одессы. Медицинский портал EUROLAB
 • (048) 725-14-30. Медицинский центр Космея ул. Академика Филатова, 1. (0482) 61-01-01.
 • г. Одесса. Французский бульвар 60, (048) 777-15-10, 798-74-78. Клиника гинекологии и урологии „Омега-Киев”http://www.eurolab.ua/reference/medcentres-odessa/clinic-odessa/page/4/
 • Владимир Петрович Филатов / Vladimir Filatov: История жизни
 • По инициативе В.П. Филатова, учитывая размах, эффективность и важность его научных работ для страны было принято решение о создании в Одессе крупной клинической и экспериментальной базы для научных исследований.

  Понравилось это:

  Клиника филатова одесса

  Для многих туристов Одесса – архитектурно-достопримечательная цитадель смеха. И лишь немногие гости города знают, что здесь более 70 лет работает одна из самых выдающихся глазных клиник Украины, Европы и мира. Именно сюда ежегодно приезжают тысячи украинцев в надежде восстановить бесценный дар природы – зрение.

  Интересно знать. История Института глазных болезней им. В.П. Филатова

  В 1936 году Совет народных комиссаров постановил разрешить академику В.П. Филатову создать институт глазных болезней и тканевой терапии. Это был единственный в Украине подобный институт-клиника, в котором в 1938 г. Филатов провел успешную операцию по пересадке роговицы глаза.

  До него подобных операций никто не делал – об институте заговорили во всем мире. Эта молва не затихает и по сей день – за годы своего исследовательски-научного существования в нем разработали множество специализированных приборов и эффективных методик диагностики патологий органов зрения.

  Именно ему современники о бязаны созданием:

 • специального магнита для удаления чужеродных тел из заднего отдела глаза
 • нетрадиционного способа удаления частиц из хрусталика глаза с полным сохранен ием его прозрачности
 • эффективных решений, позволяющих справиться с различными травмами органов зрения.
 • И это лишь малая толика достижений, за которые учреждение несколько десятков лет получало награды и государственные премии. Его разработки известны в Европе и мире, как и специалисты.

  Основные направления деятельности

  Ныне в Институте им. В.П. Филатова над актуаль ными офтальмологическими проблемами работают молодые специалисты и заслуженные ученые, которые эффективно борются с:

 • астигматизмом, близорукостью, дальнозоркостью
 • всеми видами катаракты, косоглазия, глаукомы
 • болезнями стекловидного тела, век, зрительного нерва, слезных органов, роговицы, сетчатки
 • диабетическим, ожоговым и травматическим поражением органов зрения
 • опухолями глаза, век
 • детскими офтальмологическими патологиями и недугами органов зрения
 • нарушениями функций слезоотводящих путей и воспалительными заболеваниями тканей орбиты.
 • В одесском институте находится современное и высокоточное оборудование для диагностики заболеваний:

 • Компьютерная периметрия – диагностика ранних стадий глаукомы.
 • Оптическая когерентная томография – диагностика недугов сетчатки, зрительного нерва.
 • Тонометрия, тонография – определение внутриглазного давления.
 • Аберрометрия – выявление оптических искажений в зрительной системе человека.
 • УЗИ глаза и т.д.
 • За консультацией и квалифицированной помощью в Одессу приезжают со всех уголков Украины. Если вы собираетесь приехать на лечение в Институт им. В.П. Филатова, наше агентство поможет вам с временным проживанием в городе. У нас можно снять комфортабельную и недорогую квартиру недалеко от клиники .

  Адрес Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова

 • г. Одесса, Французский бульвар, 49/51
 • Проезд: от Ж/д вокзала или Автовокзала трамвай № 5, остановка 'Институт Филатова'.

 • регистратура (+38048) 729-83-48, 794-17-98
 • предварительная запись (+38048) 748-19-21
 • консультативная поликлиника (+38048) 729-84-21
 • Источники:
  filatovinstitute.tripod.com, excimerclinic.od.ua, odessanews.wordpress.com, cityrent.od.ua

  Следующие больницы:  22 июля 2019 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения